Archief voor 20 mei 2013

Steltkluten in Limburg.   Leave a comment

Na een succesvol broedgeval in 2012, nu weer ter plaatse in Arcen(L).

Afgelopen jaar heeft voor het eerst een stultkluutpaartje met succes een broed groot gebracht.
Na een aantal weken op de eitjes gezeten te hebben kwamen er twee jongen tevoorschijn.
Nu, een jaar later, zijn ze weer van de partij in het zelfde gebied , en wel bij Arcen in noord Limburg,
dit jaar vergezeld door een derde vogel (jonge van vorig jaar ?).
De vogels zijn genoodzaakt  door verstoring van werkzaamheden in het gebied ergens anders te foerageren.
Het op korte vliegafstand gelegen Heerenven, (natuurgebied de Hamert) , is dan hun uitwijkgebied.
Daar dan prachtig te bewonderen,foeragerend op hun lange stelten.

Steltkluut(Himantopus himantopus)

Steltkluut(Himantopus himantopus)

Mannelijk en vrouwelijk exemplaar samen foeragerend .

Steltkluut(Himantopus himantopus)

Steltkluut(Himantopus himantopus)

Steltkluut(Himantopus himantopus)

Steltkluut(Himantopus himantopus)

Steltkluut(Himantopus himantopus)

Steltkluut(Himantopus himantopus)

Het is dan ook  de vraag of de vogels dit jaar weer overgaan tot broed .
De verstoringen zijn toch van dien aard dat ik het voor uitgesloten hou.

Geplaatst20 mei 2013 doorGer de Hoog invogels

Getagged met , , , , ,

VogelPunt

Weblog van Luuk Punt over vogels, vogelen en twitchen