Archive for the ‘Schinnen’ Tag

Zomertaling/Wintertaling   2 comments

Met grote aantallen komen er elk jaar Wintertalingen naar ons land om hier te overwinteren.
Deze eend behoord tot de Anas familie en is de kleinste in zijn soort.
Vrouwtjes onopvallend met een groene spiegel op achtervleugel.
Bij de mannetjes ziet het er anders uit,namelijk een duidelijke witte streep over midden van de armvleugel en een groen/bruine koptekening
De vogel is in staat om verticaal uit het water op te stijgen .
De zomertaling daar in tegen is een zeldzamere soort, zeker in het zuiden van ons land.
Vanmorgen trof ik een mannelijk exemplaar aan, in de beek die door Schinnen stroomt.
Deze soort overwintert overigens ergens in africa .

Wintertaling (Anas crecca)

Wintertaling (Anas crecca)

Wintertaling (Anas crecca)

Wintertaling (Anas crecca)

Het zomettaling mannetje ziet er even anders uit .
Helaas geen vrouwelijke vogel van de zomertaling aanwezig.
Deze hebben in betrekking tot de Wintertaling vrouw een witte spiegel op de achtervleugel.

Zomertaling (Anas querquedula)

Zomertaling (Anas querquedula)

Langs deze beek die midden door Schinnen stroomt komen deze soorten jaarlijks terug.
De wintertaling in grotere aantallen dan de zomertaling.
Het blijft een mooi schouwspel langs de stroom, waar ik die morgen ook een witgat en grote gele kwikstaart zag.
Een vroege boerenzwaluw die over het water foerageerde als bijvangst.

VogelPunt

Weblog van Luuk Punt over vogels, vogelen en twitchen