Archive for the ‘Sittard’ Tag

Zwartkopmeeuw bij vijverpark Sittard   1 comment

Moeilijk beestje zo in winterkleed tussen al die kokmeeuwen.
Helaas miste de vogel een linker onderpoot , dat maakte dat de vogel wat vaker afzijdig ging zitten.
Zeldzame soort en zeker in de wintermaanden moeilijk te vinden .

Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus)

Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus)

Kleinere en donkere rode snavel met zwarte gonys hoek.
Dit zijn enkele kenmerken van de soort .

Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus)

Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus)

Ook goed te zien dat de vogel t.o.v. de kokmeeuw geen zwarte handpennen heeft.

Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus)

Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus)

Zie de kleine verschillen , op de voorgrond de zwartkopmeeuw.

***************************

Geplaatst17 december 2014 doorGer de Hoog inLimburg, vogels

Getagged met , ,

Middelste bonte specht gewoon in woonwijk.   1 comment

Aan de rand van het hamsterreservaat de Kollenberg zit al geruime tijd een middelste bonte specht (Dendrocopos medius).
Ondanks dat de soort niet elke dag voorbij komt laat deze vogel zich met regelmaat zien en horen.
Vanmorgen had ik het geluk de vogel van redelijk dichtbij te zien foerageren .
Een bewoner(ster) en hoogstwaarschijnlijk ook een vogel vriend had vetballen opgehangen.
Nu is bekend dat ook spechten met regelmaat aan vetbollen hangen.
Ook de middelste bonte laat zich niet twee maal aan tafel roepen en was dus van de partij .
Even kijken of de kust veilig is en dan maar…….
Middelste bonte specht (dendrocopos medius)

Middelste bonte specht (dendrocopos medius)

Deze vetbol zal niet lang hangen gezien zijn eetlust.

Middelste bonte specht (Dendrocopos medius)

Middelste bonte specht (Dendrocopos medius)

Middelste bonte specht (Dendrocopos medius)

Middelste bonte specht (Dendrocopos medius)

Middelste bonte specht (dendrocopos medius)

Middelste bonte specht (dendrocopos medius)

Een appelvink (Coccothraustes coccothraustes) zat op afstand te kijken .
Afwachtend op zijn beurt aan de feesttafel.

Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)

Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)

Na het feestmaal kwam de vogel op een tak zitten boven mijn hoofd.
Al poetsend en af en ook roepend heb ik hem toen goed kunnen bekijken.
Blijft een zeldzame soort op een vreemde plaats , nu nog een partner !!

Middelste bonte specht (Dendrocopos medius)

Middelste bonte specht (Dendrocopos medius)

Velduilen (Asio flammeus) op en rond de Kollenberg   2 comments

Een welgeziene gast onder de uilen is wel de velduil (Asio flammeus).
Deze op heidevelden , duinen en moerasachtige gebieden broedende vogel deed ook de Kollenberg aan in het begin van 2012 (jan).
Door toeval ontdekte David , een jonge fotograaf en natuurvriend , deze soort tijdens een fotosessie over de blauwe kiekendief ter plaatse.
Tijdens het schieten van wat plaatjes van de blauwe kiek vloog een andere soort vogel ineens voor zijn lens.
Bij nader bestuderen van de soort bleek het om een velduil te gaan.
Hij was erg verrast toen bleek dat er nog meer velduilen om hem heen cirkelden.
De volgende dag trof ik David en ik stond met open mond te luisteren naar zijn verhaal . Zeker toen hij zei dat er meerdere zaten en wel zes in totaal.
Ik was toen natuurlijk erg verbaasd .
Dat was het begin van 13 weken velduilen observeren rond het hamsterreservaat de Kollenberg: van 07-01-12 t/m 12-04-12.

Velduil (Asio flammeus)

Velduil (Asio flammeus)

Velduil (Asio flammeus)

Velduil (Asio flammeus)

 Een drietal weken later leken ze opeens van de aardbodem verdwenen.
Na een zoektocht op andere reservaten vond ik de vogels terug rustend in een oude eik te Jabeek.
Daar verbleven de vogels een tweetal dagen waarna ze voorgoed  bleken te zijn vertrokken.

Maar het kwam anders,héél anders.

Velduil (Asio flammeus)

Velduil (Asio flammeus)

 Een melding van maar liefst 11 velduilen uit een Sittardse woonwijk.
Niemand die daar oog voor had .Dit moeten toch ransuilen zijn !!
Maar al gauw bleek het toch realiteit te zijn , er was immers bewijsmateriaal.
En wel foto’s en een filmpje op You Tube.

Velduil (Asio flammeus)

Velduil (Asio flammeus)

De uilen hadden zich verspreid over een drietal rustplaatsen in de wijk.
Het was prachtig dat het aantal nog groeide naar maar liefst 14 vogels .
Dit was in het Limburgse heuvelland nog niet eerder voorgekomen in de laatste decennia.

Velduil (Asio flammeus)

Velduil (Asio flammeus)

Velduil (Asio flammeus)

Velduil (Asio flammeus)

Zo kwam er op 12 April van dit jaar een einde aan een mooie reeks van waarnemingen.
Ik zag op die dag de laatste vogel vertrekken .(waarneming)
De hoop op weer een invasie is natuurlijk groot , maar bij deze zwervers weet je het immers maar nooit.
Met een knipoog nam het laatste exemplaar waardig afscheid.

Gr…Ger de Hoog

Kort bezoekje aan het Hamsterreservaat.   2 comments

Vanmiddag even een kort bezoekje over het reservaat de Kollenberg.
Wie weet wat er zoal is neergestreken ter plaatse zit en rond vliegt.
Klein spul zoals Groenling Geelgors Vink Kneu en Kepen.
Ook 4 jagende Blauwe Kiekendieven hiervan twee Man ex en twee Ringtails.
Er kwam nog een Grote Zilverreiger bij een zestal Blauwe Reigers zitten.
Ook de nodige Buizerds en jagende Torenvalken op en over de akkers.

Blauwe kiekendief Ringtail jagend boven de akkers

Blauwe kiekendief Ringtail jagend boven de akkers

Ringtail

Ringtail

Vandaag meerdere Blauwe Kiekendieven ter plaatse.

Mooie lichte Buizerd ter plaatse

Mooie lichte Buizerd ter plaatse

Zo licht zie je ze niet gauw.

Heggenmus Man niet naar het zuiden.

Heggenmus Man .

Mannetje Heggenmus ontdekt door zijn alarmerende roep.

 

Boomklever

Boomklever

Boomklever een mooie verschijning.Meestal te herkennen aan zijn onrustig gedrag en roep.

Loerende Torenvalk altijd mooi .

Loerende Torenvalk altijd mooi .

Helaas is hier ook de winter in het land.
Een aankomende regenbui deed mij besluiten weer naar huis te gaan.

Geplaatst10 december 2012 doorGer de Hoog inLimburg, natuur, vogels

Getagged met , , , , ,

VogelPunt

Weblog van Luuk Punt over vogels, vogelen en twitchen