Archive for the ‘Strandleeuwerik’ Tag

Strandleeuwerik op een akker te Puth   2 comments

Op 23-12 een rondje over de akkers te Puth voor eventuele grauwe gorzen en ?
Na een korte wandeling kwam ik bij de plek aan waar de gorzen zich meestal ophouden/foerageren.
Daar werd mijn aandacht getrokken door een vogel die wel een erg licht verenkleed had , en samen met veldleeuweriken  aan het foerageren was . Dichterbij gekomen viel mij op dat ook het gezichtsmasker geel was en de zwarte afhangende oogstrepen waren duidelijk zichtbaar. Toen de vogel duidelijker in beeld kwam werd zijn zwarte borstband ook zichtbaar .
Het kan niet waar zijn dacht ik , “een strandleeuwerik” die had ik dus niet verwacht . De soort komt vrijwel niet voor in het binnenland en de verbazing was vrij groot deze soort aan te treffen . De vogel is het mooist in het zomerkleed als hij in de bals periode zijn hoorntjes omhoog zet . Het is trouwens een soort die van Oktober tot April te zien is langs onze kust .

Strandleeuwerik (Eremophila alpestris)

Strandleeuwerik (Eremophila alpestris)

Mooi te zien het gele gezicht masker met zwarte strepen.

Strandleeuwerik (Eremophila alpestris)

Strandleeuwerik (Eremophila alpestris)

Het was voor mij de tweede waarneming van de soort in Limburg .
De eerste was op 17-01-11 op het hamsterreservaat te sibbe , toen daar twee exemplaren ter plaatse.
Er zit toch meer op de akkers dan we denken is mijn vermoeden !!!!

*********************************

VogelPunt

Weblog van Luuk Punt over vogels, vogelen en twitchen